خدمات ما

 واحد برش

اگر بخواهیم تمام قسمت های یک چاپخانه را مورد بررسی قرار دهیم ، بخش برش بعنوان قلب تپنده یک چاپخانه نام برده می شود. دستگاه چاپ برش پلار آرتا، با کیفیت و حساسیت میلی متری، اطمینان را برای مشتریان ما به ارمغان آورده است.