خدمات ما

واحد پاکت سازی

این واحد مجهز به ماشین آلات برش، دوخت پاکت و ساک دستی تبلیغاتی  با کیفیت برتر می باشد.
ماشین های دوخت و یا پاکت سازی این شرکت به جهت‌ تعدد و تنوع و دارا بودن کلیه آپشنهای موجود از قبیل تقویت دسته، دسته بندی، پرفراژ‌، دوخت خطی، دوخت تقویت شده جهت کیسه برنج و یا قندوشکر و مواد مشابه، دوخت روده، دوخت سوزنی و غیره حق انتخاب را برای مشتریان محترم فراهم ساخته است.